top of page

Onderhoud en herstellingen centrale verwarmingsketels, gasketels, stookolieketels regio Eeklo - Maldegem

Onderhoud CV-Ketel

Goethals Andy uit Eeklo (Maldegem) voor de installatie, renovatie, onderhoud en alle herstellingen van sanitair en centrale verwarming -installaties. Ik heb ervaring met alle merken gas- en mazoutketels. Daarnaast ben ik een erkend brandertechnicus en officieel geregistreerd aannemer. Mijn service:

Onderhoud cv-ketels
Elke twee jaar moet u onderhoud aan uw cv-ketel op aardgas laten uitvoeren. U moet dan ook een erkend installateur inschakelen, zoals Goethals Andy, zodat u de officiële attesten krijgt als bewijs dat de installatie in orde is.

Bij een centrale verwarming op stookolie is dat een jaarlijks. U krijgt daarna een reinigings- en verbrandingsattest, zoals dat wettelijk is vastgelegd.

Centrale verwarming - Installatie en herstelling

Herstellingen aan alle merken gas- en stookolieketels
Plaatsen van nieuwe cv-installaties
Plaatsen van nieuwe ketels, kachels, geisers, boilers...

Voor u een nieuwe cv-ketel in gebruik mag nemen, moet u die op veiligheid en milieuvriendelijkheid te laten controleren. Goethals Andy is erkend technicus en mag die keuring zelf meteen na installatie uitvoeren. U spaart geld uit en bent sneller op het gasnet aangesloten.

U kunt me altijd 24 op 24 uur, zeven dagen op zeven telefonisch bereiken.

Bel naar Goethals Andy bij problemen met uw verwarming!

bottom of page